Chauffeur worden?


Voor de goede uitvoering van de busdienst hebben we ongeveer 35 vrijwilligers/chauffeurs nodig.
Het behoeft geen betoog dat de vereniging ook vrouwelijke chauffeurs van harte welkom heet.

Het aantal chauffeurs voor de buurtbus varieert regelmatig door o.a. leeftijd e.d.  dus we zoeken altijd naar nieuwe vrijwilligers/chauffeurs.
Is uw interesse gewekt en voldoet u aan:

 • in bezit van rijbewijs B;
 • minimaal 25 jaar oud;
 • minimaal 5 jaar rijervaring;
 • maximaal 74 jaar oud.

En door de vereniging te organiseren:

 • goede medische keuring;
 • geslaagde rijproef.

Dan heten wij u graag welkom als lid/vrijwilliger/chauffeur bij de ”Buurtbus Voorne”!
Neem in dat geval contact met ons op via e-mail: info@buurtbusvoorne.nl

Het ontstaan


De buurtbusprojecten zijn ontstaan in de periode waarin het regionale openbaar vervoer, ten gevolge van ernstige bezuinigingen en minder aanbod van passagiers, de kleine plaatsen en de afgelegen woonkernen niet meer bedienden. Dit was in de zeventiger jaren en begin tachtiger jaren.

De bewoners van die plaatsen waar geen openbaar vervoer meer kwam wilden toch graag openbaar vervoer met aansluiting op het overige regionale openbaar vervoer. Met richtlijnen van het Ministerie werden door de provinciebesturen en de belanghebbende gemeentebesturen, in samenwerking met het regionale openbaar vervoersbedrijf, buurtbusprojecten opgezet. Zo ging het ook met onze ”Buurtbus Voorne”.

Op 5 november 1982 werd het comité ”Buurtbus Voorne” opgericht. Ambtelijk werd alles geregeld en er werd een voorlopig bestuur samengesteld. Om de bus te laten rijden moesten er natuurlijk vrijwilligers worden gevonden om als chauffeur op te treden. Voorlichtingsavonden werden gegeven en er meldden zich voldoende vrijwilligers aan om het project te starten. Zo ging dus op 5 november 1982 het buurtbusproject ”Buurtbus Voorne” van start.

Er werd een uurdienst opgezet die uit twee ritten bestond, één van Vierpolders via Brielle naar Tinte en één in omgekeerde volgorde. De bus had vaste vertrek- en haltetijden en reed via een vaste route met toen nog een beperkt aantal haltes.

De bewoners van Vierpolders en Tinte waren zeker blij met de buurtbus. De bus vervoerde in de beginjaren ongeveer tienduizend passagiers per jaar, ten gevolge van het feit dat tegenwoordig de mensen steeds meer over eigen vervoer beschikken is het aantal passagiers per jaar wel teruggelopen maar tot op heden heeft de buurtbus nog steeds bestaansrecht.

De bestemmingen waren niet altijd alleen de overstapstations van het reguliere openbaar vervoer maar de bus werd ook terecht gebruikt om boodschappen te doen of om bij familie of vrienden op bezoek te gaan, dit resulteerde in meer haltes.

Sinds november 1982 is er bij de buurtbus veel veranderd. De doelstelling is ongewijzigd gebleven maar de juridische vorm van het project is per april 2000 omgezet van een buurtbus comité naar een vereniging ”Buurtbus Voorne”.

Het aantal vrijwilligers is uitgebreid maar het uurschema kan niet meer gehandhaafd worden doordat de bus m.i.v. 14 december 2009 een uitgebreide route is gaan rijden daardoor wordt het een anderhalf uurdienst ook wordt het niet gemakkelijker om het traject binnen de gestelde tijd af te leggen, snelheidsbeperkingen en met name de ongebreidelde groei van snelheidsremmende drempels werkten hier niet aan mee, na een jaar bleek de anderhalf uurdienst geen goede oplossing en is weer gekozen voor een 1-uur dienst met een aangepaste route die meer voldeed aan de wensen van de passagiers.

Onze vrijwilligers doen er alles aan om de route comfortabel en volgens de dienstregeling af te leggen met de benodigde dienstverlening aan de passagiers. De Buurtbus Voorne bestaat inmiddels meer dan 40 jaar!

Het Bestuur


Het verenigingsbestuur bestaat uit 5, door de algemene ledenvergadering gekozen, bestuursleden die naast de bus ook de vereniging besturen. Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter – Loek Karssen
 • Secretaris – Jan Posma
 • Penningmeester – Erik Rietdijk
 • Dienstleider – Vacant
 • Algemeen Adjunct – Rob Hippe