GEEN GRAP, op 1 april rijdt de buurtbus niet

Daar de bus niet de normale route kan rijden is besloten om op 1 april geen buurtbus te laten rijden