Buurtbus Voorne zoekt nieuwe chauffeurs

Buurtbus Voorne is een vereniging met het doel een buurtbusproject op Voorne uit te voeren. Momenteel richt deze dienstverlening zich op de inwoners van Brielle en Vierpolders. Van maandag t/m vrijdag wordt er volgens een vaste dienstregeling van EBS (lijn 192) gereden. Doorgaans wordt de buurtbus bemand door vrijwilligers, die wekelijks als chauffeur twee uur van hun tijd beschikbaar stellen volgens een maandelijks rooster. Momenteel wordt lijn 192, door Covid-19, gereden door beroepschauffeurs van EBS. Na deze zomer is het de bedoeling dat de chauffeur-vrijwilligers van Buurtbus Voorne weer achter het stuur gaan plaatsnemen. 

Iedere vereniging heeft slechts bestaansrecht bij voldoende actieve leden. Zo ook Buurtbus Voorne. Het merendeel van de chauffeurs is gepensioneerd. Daar ligt de relatie met de kop van dit artikel. Volgens de richtlijnen van de vereniging is een chauffeur-vrijwilliger minimaal 21 jaar en maximaal 74 jaar. Als een chauffeur de leeftijd van 75 jaar bereikt, eindigt automatisch het lidmaatschap als actieve chauffeur. 

Om maandelijks een dienstrooster met evenredige verdeling van chauffeurs te kunnen opstellen, heeft Buurtbus Voorne een bestand van vijfendertig chauffeurs nodig. Momenteel zijn er dertig ‘actieve’ chauffeurs, maar de komende twee jaar dreigt dat aantal met nog eens tien af te nemen. Daarom doet de Vereniging Buurtbus Voorne een dringende oproep voor nieuwe chauffeurs. Als u het leuk lijkt om chauffeur van de buurtbus te worden en daarvoor iets van uw vrije tijd beschikbaar wil stellen (of eerst nog wat extra informatie wil), kunt u een bericht sturen naar info@buurtbusvoorne.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen. Voor algemene informatie over Buurtbus Voorne kunt u terecht op www.buurtbusvoorne.nl. Dat laatste is ook relevant voor bedrijven, die geïnteresseerd zijn om via de buurtbus reclame te maken. Op de bus is reclameruimte vrijgekomen, zoals op de foto te zien.