BUURTBUS STOPT TIJDELIJK

In diverse media publicaties en de op sociale netwerken staat, dat het rijden met de buurtbussen landelijk wordt gestaakt in verband het besmettingsgevaar in deze bussen.

Ook EBS heeft besloten dat onze buurtbus voorlopig niet meer rijdt (ook niet meer door beroepschauffeurs).

Op landelijk niveau, door alle vervoerders en OV-NL, wordt gezocht naar een geschikte oplossing om kleine bussen coronaproef in te richten.

Onder meer in samenwerking met TNO wordt er gekeken naar kuchschermen (grote bussen), maar voor de kleine bussen is verder onderzoek noodzakelijk.

In de zoektocht naar een goede oplossing is er aangegeven dat het beter is om de kleine bussen niet meer te laten rijden

Wanneer de buurtbussen weer gaan rijden is nog niet bekend, dit is in afwachting van het onderzoek door TNO.

Zodra er landelijk een groen licht wordt gegeven om coronaproef te kunnen rijden zal dat hier kenbaar gemaakt worden.