Buurtbus rijdt een andere route in de binnenstad Brielle

Met ingang van vrijdag 7 oktober zal de buurtbus van Buurtbus Voorne binnen de wallen van de vesting van Brielle wederom een aangepaste route gaan rijden. De reden hiervoor is dat in de komende periode op het Slagveld herbestratingswerkzaamheden zullen gaan plaatsvinden. Hierdoor zullen de huidige haltes bij de Action en het Stadskantoor tijdelijk komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen op-/uitstappunten op het Scharloo (bij de brug) en op de Lijnbaan (ter hoogte van het Arsenaal). Het Stadskantoor blijft dan via de aanwezige loopbrug bereikbaar. Doordat er een route gevolgd gaat worden, die langs Het Prinsenkwartier aan de M.H. Trompstraat loopt, zal ook daar in- en uitgestapt kunnen worden, als u mee wilt rijden dan kunt u door uw hand op te steken de bus laten stoppen om in te stappen. de bus passeert het Prinsenkwartier richting  Ommeloop 13 minuten over het hele uur en richting Vierpolders 15 mintuten voor het hele uur