Buurtbus rijdt een andere route in Rugge

Met ingang van maandag 16 januari zal de buurtbus van Buurtbus Voorne in Rugge een aangepaste route gaan rijden. De reden hiervoor is dat in de komende periode op de Ruggeweg herbestratingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Hierdoor zal de huidige halte bij het Ruggeplein tijdelijk komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een op-/uitstappunt op de hoek van de Welleweg met …