Definitieve aanpassing route

Brielle – De afgelopen maanden zijn de Thoelaverweg, Kaaisingel, Oostdam en Kaaistraat herbestraat. Ook de laatste twee zullen binnenkort, als de werkzaamheden zijn afgerond, opengesteld worden voor het verkeer.  Oorspronkelijk was het plan dat deze wegen voor gemotoriseerde voertuigen vanuit de binnenstad als eenrichtingsverkeer zouden gaan gelden. Dit plan is echter aangepast, waardoor het een tweerichtingsdoorgang blijft. Het deel Oostdam/Kaaistraat …